ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จำกัด
และ
บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด